دروازه بان دوم پرسپولیس چرا به ایران نیامد؟

دروازه بان دوم پرسپولیس چرا به ایران نیامد؟

در حالی که قرار بود دروازه بان دوم پرسپولیس امروز به تهران بیاید، این سفر هنوز انجام نشده است.

به گزارش طرفداری، باشگاه پرسپولیس با دروازه بان 19 ساله برزیلی موردنظر به توافق کامل رسید. باشگاه پرسپولیس طی 10 روز گذشته مذاکرات زیادی با ننکا میگوئل جونیور دروازه بان زیر 23 سال موردنظر یحیی گل محمدی و مدیران باشگاه لوندرینا که در سری B برزیل فعالبت می کند، انجام داد و درنهایت با پرداخت رقمی بین 180 تا 200 هزار دلار به عنوان مبلغ رضایت نامه دائمی و همین طور دستمزد این بازیکن به توافق کامل رسیده بود.

حتی طی چند روز قبل همان طور که در طرفداری نوشتیم پرسپولیس به دنبال ویزای ورود دروازه بان برزیلی بود تا طبق اعلام رضا درویش، مدیرعامل سرخ پوشان این بازیکن روز چهارشنبه وارد تهران شده و پس از ثبت قرارداد و حضور در تست های پزشکی به تمرینات پرسپولیس ملحق شود.

اما هنوز این اتفاق صورت نگرفته و ننکا میگوئل جونیور به تهران نیامده است. مشخص نیست دلیل اصلی تعویق سفر این گلر جوان چیست. آیا این تعلل از سوی باشگاه صورت گرفته یا نظر یحیی گل محمدی عوض شده است؟

از این رو باید منتظر بود و دید آیا این گلر 19 ساله بالاخره به تهران خواهد آمد یا نه.

دروازه بان دوم پرسپولیس چرا به ایران نیامد؟