درویش در پرونده شکایت سپاهان تبرئه شد

درویش در پرونده شکایت سپاهان تبرئه شد

درویش در پرونده شکایت سپاهان تبرئه شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را صادر کرد.

به گزارش گروه ورزشی حیات؛ کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را به شرح زیر صادر کرد:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی چادر ملو اردکان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به رد دعوی باشگاه تجدیدنظرخواه بدلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی در موعد مقرر در جریان رسیدگی به شکایت با شگاه مذکور علیه یوسف بخشی زاده سرمربی تیم مس سونگون ورزقان صادر شده است باتوجه به محتویات پرونده و مداقه به رسید پرداخت ملاحظه می گردد باشگاه تجدیدنظرخواه هزینه مربوط را در وقت مقرر واریز نموده است بنابراین به استناد ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن نقض رای معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به کمیته انضباطی ارسال می‌شود، رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندر انزلی نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت سیاوش فرید بازیکن تیم ملوان به سه جلسه محرومیت و سیصد میلیون ریال جزای نقدی بدلیل ایراد ضربه بدنی عمدی به بازیکن تیم مقابل در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم نود ارومیه ( میزبان ) و ملوان بندر انزلی ( میهمان ) از سری مسابقات لیگ نونهالان کشور لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، با تعدیل مبلغ جزای نقدی به یکصد و پنجاه میلیون ریال تائید و اعلام می‌شود، رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان گهر سیرجان به طرفیت علی نظری نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون و 450 هزار ریال بابت باقی مانده دستمزد تجدیدنظرخوانده بر مبنای قرارداد و هزینه دادرسی در حق وی صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می‌شود، این رأی قطعی است.

*در خصوص درخواست زهرا غریب زاده دائر بر تعلیق اجرای باقیمانده محرومیت شش جلسه ای ناشی از محکومیت حاصل در دادنامه های کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف نظر به اینکه مشارالیه فاقد سابقه محکومیت در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال می باشد و اعمال محرومیت مذکور موجب تنبه و ندامت وی گردیده است لذا مستنداً به ماده 107 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار تعلیق اجرای سه جلسه محرومیت پایانی نامبرده به مدت یک سال صادر و اعلام می شود در صورتیکه در دوره تعلیق مرتکب هرگونه تخلف منجر به صدور حکم قطعی از ارکان قضایی فدراسیون شود محرومیت معلق به اجرا در خواهد آمد. این رای قطعی است

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پارس جنوبی جم به طرفیت محمد نصرتی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیارد 625 میلیون ریال بابت باقی مانده مطالبات تجدیدنظرخوانده بر مبنای قرارداد و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر برائت رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از اتهامات انتسابی صادر نموده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه لوایح طرفین و خصوصاٌ دفاعیات مشتکی عنه وقوع تخلفی احراز نمی گردد لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فولاد خوزستان نسبت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل استفاده از لیزر و توهین به مقام رسمی مسابقه از سوی تماشاگران منتسب به تیم فولاد خوزستان در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم فولاد خوزستان ( میزبان ) و شمس آذر قزوین ( میهمان ) از سری مسابقات لیگ برتر هفته هشتم با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، با تعدیل مبلغ به پانصد میلیون ریال تائید و اعلام می‌شود . رأی صادره قطعی است.