در شهرک پردیس کرمانشاه چه خبر است ؟

شهرک محروم از امکانات پردیس گنجایش افزایش جمعیت ندارد به گزارش مرز ؛پردیس کرمانشاه که در مسیر جاده ماهیدشت کرمانشاه قرار دارد از شهرکهای تقریباً محروم شهر می باشد که علی رغم تازه تأسیس بودن اما در ابتدا امر احداث پیش بینی امکانات مختلف از جمله حمل و نقل ،بهداشت، درمان و فضای سبز در آن بصورت کارشناسی دیده نشده است و با اضافه شدن مجتمع های مسکونی تعاونی مسکن ارتش بر بار مشکلات این شهرک افزوده شد و سالهاست ساکنین این منطقه که بالغ بر ۸۰ هزار نفر می شوند از نبود و یا کمبود امکانات گلایه مند هستند…

اما متأسفانه با وجود مشکلات از پیش گفته شده سوءاستفاده از زمین های اطراف این شهرک بصورت پدیده نامیمون زمین خواری سالهاست گریبان اهالی پردیس را گرفته و از عدم برخورد و پیگیری زمین خواری در پردیس بارها داد و فغان سر داده اند.

در سالهای گذشته چندین بار گزارشاتی مبنی بر زمین خواری در پردیس منتشر شد و در مواردی برخوردهایی نیز صورت گرفت اما در جدیدترین مورد ظلم در حق ساکنان شهرک پردیس با تبانی و بصورت غیر قانونی یک تعاونی مسکن و یکی از افراد متمکن و بانفوذ شهر در حال تغییر کاربری ۵۰ هکتار زمین کشاورزی به مسکونی در شهرک پردیس هستند که این گسترش شهرک آن هم در نقطه ای غیر قابل دسترس می تواند ظلمی بزرگ در حق اهالی پردیس و اضافه شدن مشکلات و معضلات آن گردد.

۵۰ هکتار زمین فوق در ابتدا متعلق به اوقاف بوده که پس از یک دعوای حقوقی به منابع طبیعی واگذار شده اما اکنون در حالیکه زمین مالکیت منابع طبیعی را دارد تعاونی مسکن یکی از ارگانهای کرمانشاه با همراهی یکی از متمکنین شهر و بدون دخالت شهرداری در حال تغییر کاربری این زمین در کمسیون ماده ۵ بوده تا با فروش آن بتوانند یک سود هنگفت را به جیب بزنند.

اضافه شدن این حجم اراضی و تبدیل به ساختمان بدون در نظر گرفتن امکانات آب و فاضلاب ،برق، حمل و نقل ،بهداشت، درمان و … می تواند به انباشت مشکلات و معضلات در پردیس منجر گردد، پردیس به لحاظ ترافیکی از محورهای پرترافیک است و این اضافه شدن حجم ماشین گره ای است که به راحتی باز نخواهد شد.

اکنون سوال اینجاست پرونده تغییر کاربری این زمین که قبلاً هم یکبار مطرح و رد گردیده بر چه اصولی دوباره به کمسیون ماده پنج رفته و این تغییر کاربری به سود چه کسانی است آیا مردم محروم پردیس باید تاوان سودجویی این افراد را بدهند

جا دارد مسئولان و متولیان امر در نهادهای امنیتی و نظارتی به ویژه استاندار و فرماندار محترم در این خصوص دقت نظر بیشتری را داشته و از گسترش زمین خواری در پردیس جلوگیری کنند.