در قرارگاه ایمنی کالبدی چه می‌گذرد؟

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از اتمام چک لیست ارزیابی ایمنی ۲۰۰۰ ساختمان از ۱۶ هزار ساختمان مهم در تهران خبر داد.

علی نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فعالیت قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران و اقدامات انجام شده از سوی این قرارگاه تاکنون گفت: در این دوره از مدیریت شهری ما در تلاشیم تا تمرکز سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را بر اساس اسناد فرادست ملی و بین‌المللی به سمت کاهش خطر بحران ببریم. کاهش خطر بحران یعنی این که ما اقدامات پیشگیرانه را بر اقداماتی که به منظور آمادگی در برابر وقوع حادثه انجام می‌شوند، ارجح دانسته و در اولویت قرار دهیم. همچنین باید تلاش ها بر این اصل استوار باشد که اساسا حادثه‌ای رخ ندهد، تا این که صبر کنیم حادثه رخ بدهد و نهادهای امدادرسان وارد عمل شوند. البته این به مفهوم این نیست که بخواهیم از آمادگی و مقابله غفلت شود یا سیاست‌های این حوزه تضعیف شود. بلکه به معنی توجه جدی، همه جانبه و تمام عیار و در اولویت قراردادن حوزه پیشگیری است.

وی با بیان اینکه برای تحقق این اهداف قرارگاه ایمنی کالبدی کلانشهر تهران تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: در واقع این قرارگاه با رویکرد همه جانبه به مقوله ایمنی کالبدی در حوزه سیاست‌گذاری و در مقیاس اجرایی با هدف ارتقای ایمنی شهری و یکپارچه‌سازی اقدامات ایمنی‌بخش تاسیس شد و تاکنون نیز دستاوردهای خوبی داشته است. البته با تاکید کنم که این قرارگاه یک قرارگاه هیجانی و مقطعی نیست.

طراحی و پیگیری ۱۵۸ اقدام در قالب قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اقدامات بخش پیشگیری و کاهش خطر این قرارگاه گفت:‌ همانطور که گفته شد یکی از اهداف این قرارگاه تدوین و ابلاغ برنامه ایمنی کالبدی شهر تهران است. در همین راستا نیز تاکنون در قالب این قرارگاه ۲۵ خط تلاش و ۱۵۸ اقدام طراحی و اقداماتی در حوزه‌های ابنیه، شریان‌های حیاتی، بافت فرسوده، گودهای رها شده و ساختمان‌های ناایمن پیگیری می‌شود.

وی درباره اقدامات انجام شد برای ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه نیز گفت: در قالب اجرای این طرح با تدوین یک چک لیست ۱۷صفحه‌ای ۱۶ هزار ساختمان در تهران ارزیابی خواهد شد که از این میان بیش از دو هزار ساختمان چک لیست ارزیابی آنها اتمام یافته و تاکنون ۸۷۰ ساختمان چک لیست‌هایشان تحلیل و ارزیابی شده است.

نصیری همچنین در تشریح اقدامات انجام گرفته در قالب اجرای طرح ارتقاء ایمنی مراکز درمانی گفت: در قالب این طرح الزام مراکز درمانی به کسب تاییدیه ایمنی حریق، ارزیابی ایمنی سازه‌ای، پیگیری رفع خطر مخازن ایمن و امکان‌سنجی احداث بیمارستان‌های مرکز تروما انجام و پیگیری می‌شود.

انتهای پیام