دغدغه های صادراتی در بخش تولید موج می زند؛ شناسایی بازیگران تجاری کشورهای اوراسیا

دغدغه های صادراتی در بخش تولید موج می زند؛ شناسایی بازیگران تجاری کشورهای اوراسیا

غرفه گروه تدبیر در دومین روز نمایشگاه اوراسیا
دغدغه های صادراتی در بخش تولید موج می زند؛ شناسایی بازیگران تجاری کشورهای اوراسیا

غرفه گروه توسعه اقتصادی تدبیر در دومین روز از نمایشگاه تخصصی اوراسیا میزبان برخی از مسئولان و فعالان حوزه تجارت بود که ایده هایی را در خصوص این رویداد مطرح کردند.