دلایل نارضایتی پرستاران از اجرای قانون تعرفه‌گذاری

  • lira card

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در خصوص دلایل نارضایتی پرستاران از اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، توضیحاتی داد.

دلایل نارضایتی پرستاران از اجرای قانون تعرفه‌گذاری

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، محمد میرزابیگی، در گفتگو با رادیو سلامت، گفت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به درستی اجرایی نشده و همچنان پرداختی‌ها در بیمارستان‌های دولتی علی الحساب است.

وی افزود: اگر قرار است قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود بر اساس مصوبات دولت، شورای عالی بیمه و دستورالعمل‌های صادر شده از دبیرخانه شورای عالی بیمه به زیرمجموعه‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح با ۴ رکن اصلی است.

میرزابیگی ادامه داد: یکی آنکه خدمات پرستاری باید هم به صورت بسته‌های خدمتی در بخش‌های بالینی و به صورت خدمات گلوبال در تخت‌های ستاره داری مانند دیالیز و هم به صورت خدمات پروسیجر محور در بخش‌های سرپایی ثبت و مهر نظام پرستاری الصاق شود.

وی افزود: K خدمات پرستاری به معنای K خدمات پزشکی نیست و طبق مصوبات ارزان‌تر است. وقتی خدمات انجام شده توسط پرستار ثبت و در فرمول‌های بیمه و بیمارستان‌ها محاسبه می‌شود، درآمد بیمارستان از طریق بیمه یا مردم افزوده خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: از محل درآمد این تعرفه‌ها باید کارانه پرستاران محاسبه و پرداخت شود که این اتفاق اصلاً رخ نداده است. در اکثر بیمارستان‌ها سیستم HIS برای ثبت خدمات پرستاری آماده نشده است و خدمات به طور کامل ثبت و بر اساس کای پرستاری محاسبه نمی‌شود.

میرزابیگی افزود: بنا بود با اجرای قانون تعرفه گذاری ضمن اینکه در آمد پرستاران را افرایش دهیم، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و تعدیل قیمت‌ها را نیز برای مردم ایجاد کنیم.

وی گفت: خدمات و مراقب‌های پرستاری در دو حوزه می‌تواند بسیار برای مردم و بیمه‌ها مقرون به صرفه باشد؛ یکی در حوزه بیماری‌های مزمن که فقط نیاز به مراقبت دارند و الزاماً مراقبت‌های پرستاری نباید محدود به بیمارستان باشد که در خصوص این بیماران خدمات نقاهتگاهی و هوم‌کر می‌تواند گسترش یابد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری توضیح داد: گاهی یک بیمار مزمن مدتی طولانی در بیمارستان بستری می‌شود و پول و جان خود را از دست می‌دهد، در صورتی که می‌تواند همین خدمات را حتی تخصصی‌تر و با قیمت کمتر بر اساس k خدمات پرستاری دریافت کند.

میرزابیگی ادامه داد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بنا است که در خدمات مشترک بالینی در بیمارستان‌ها نیز تعادل ایجاد کند؛ یک پرستار، پروسیجری را بر اساس شرح وظایف خود انجام می‌دهد که مشترک با گروه پزشکی است و متأسفانه شاهد هستیم که این خدمات توسط یک گروه انجام می‌شود، اما توسط گروه دیگری مهر زده و با قیمت‌های گران محاسبه می‌شود در صورتی که می‌تواند بر اساس K خدمات پرستاری محاسبه شود لذا؛ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هنوز اجرا نشده است.

وی افزود: اهداف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری افزایش رضایتمندی پرستاران و مردم و افزایش کیفیت خدمات است و تا زمانی که سیستم HIS بیمارستان‌ها ارتقا نیابد و خدمات بر اساس K پرستاری ثبت نشوند، ما شاهد بی نظمی‌هایی در بیمارستان‌ها و نارضایتی پرستاران خواهیم بود.