دولت تسهیل‌گر است یا تصدی‌گر؟ / نقش دولت در پروژه نهضت ملی مسکن + فیلم

تاکنون دولت در پروژه نهضت ملی مسکن اقداماتی از قبیل واگذاری زمین و طرح وام مسکن ارائه کرده است. البته چالش هایی در خصوص تامین منابع مالی وجود دارد که راهکارهایی برای آن نیز ارائه شده است. از آنجایی که زمین سهم عمده‌ای در هزینه تمام شده مسکن دارد، در طرح حمایتی، دولت تعدادی زمین را به صورت رایگان به گروهی از افراد اعطا می‌کند.

سخنگوی دولت در دیدار دانشجویی در دانشگاه بین‌المللی‌امام خمینی (ره) قزوین در پاسخ به سئوال نماینده دانشجویان اظهار کرد که از ۴ میلیون مسکن نهضت ملی، فقط ۵۰۰ هزار مسکن برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی درنظر گفته شده که با حمایت موثر دولت در قالب «مسکن حمایتی» در حال ساخت است و در مورد ۳.۵ مسکن دیگر دولت تصدی‌گری ندارد بلکه نقش تسهیل‌گری دارد. همین امسال در قالب ساخت خودمالکی قرار بر تخصیص ۱ میلیون قطعه زمین است که ۵۰۰ هزار قطعه زمین شهری و ۵۰۰ هزار قطعه روستایی است.