دولت عامل نابودی تولید / بودجه سال قبل تحقق پیدا نکرد

مجلس در ساختار حکومتی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، نماینده‌ی مردم در قوانین و تصمیم‌گیری‌های کشوری است. اعضای مجلس توسط مردم انتخاب می‌شوند و مسئولیت طرح، بحث و تصویب قوانین و بودجه کشور را دارند. مجلس اهمیت بالایی در فرآیند دموکراتیک و تعیین سیاست‌های ملی دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد از عدم تخصیص بودجه ۱۴۰۲، گفت: بخش وسیعی از بودجه ۱۴۰۲خصوصا در بخش عمرانی و زیرساخت تحقق پیدا نکرده است. از سوی دیگر ماده ۵۶ که تحولی در بخش اقتصادی بود، تخصیص پیدا نکرد و همین موضوع مشکلاتی را در بخش عمرانی کشور ایجاد کرده است.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد از عدم تخصیص بودجه ۱۴۰۲، گفت: بخش وسیعی از بودجه ۱۴۰۲خصوصا در بخش عمرانی و زیرساخت تحقق پیدا نکرده است. از سوی دیگر ماده ۵۶ که تحولی در بخش اقتصادی بود، تخصیص پیدا نکرد و همین موضوع مشکلاتی را در بخش عمرانی کشور ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۳ برای مهار تورم انقباضی نوشته شده، ادامه داد: دولت اعلام کرد که ۹درصد وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده است و مشخص است که به درآمد مالیاتی تکیه می‌کند. اگر درآمد مالیاتی هم صد درصد تحقق پیدا کند ۱۲۰۰ همت می‌شود. اما این رقم حتی بودجه جاری کشور را تامین نمی‌کند؛ در نتیجه دولت ناچار به ارائه بودجه انقباضی است تا کسری نداشته باشد. چون ادعایشان این است که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و در این شرایط باید بودجه را به نحوی ببندند که کسری بودجه نداشته باشند.چراکه کسری بودجه عامل اصلی تورم است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با بیان اینکه در سال آتی حتما با کمبود منابع مواجه می‌شویم، تاکید کرد: در ماه حدود ۱۵۰ همت حقوق پرداخت می‌کنیم و برخی هزینه‌های جاری نیز اجتناب‌ناپذیر است که سرجمع در سال حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ همت برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری باید در نظر گرفته شود. در نتیجه ممکن است که کمبود داشته باشیم. از سوی دیگر سرنوشت فروش نفت با جنگ غزه مشخص نیست و قطعا تحریم‌های شدیدتری را پیش‌رو خواهیم داشت. کوچکی‌نژاد افزود: در نتیجه فروش نفت محدود می‌شود و تنها منبع ما مالیات خواهد بود. بنابراین دولت ناچار است که بودجه انقباضی را پیش بگیرد.

او در خصوص میزان تورم در سال آینده، اظهار کرد: تورم بستگی به رفتار دولت دارد. معتقدم دولت بانک‌ها را قفل کرده و تورم و نقدینگی را پایین آورده است، اما این موضوع پایدار نیست و اگر پایدار باشد تولید نابود می‌شود. اگر تولید نابود شود هم رکود اقتصادی وحشتناکی ایجاد خواهد شد. بنابراین باید با تورم بازی کنیم و به سمت تولید برویم حتی اگر تورم به دنبال داشته باشد.