دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

 

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه در سال جاری به ریاست دکتر محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه و با حضور معاون سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، معاونان استاندار و سایر مدیران عضو برگزار و مهمترین اولویت های توسعه استان در سال جدید پیگیری شد.

در این جلسه دکتر جاویدانه رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور گزارشی از وضعيت زيرساخت داده‌هاي مكاني (SDI) شبكه ملي ژئوديناميك و نقشه‌هاي فرونشست استان كرمانشاه را ارائه کرد.

در ادامه رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ظرفيت‌هاي قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور را تشریح و عملكرد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي ذيل آن طي سال ۱۴۰۲ را بیان کرد.

همچنین بخشنامه ارسالی معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص تهيه و تدوين برنامه رشد اقتصادي استان براساس شعار سال طرح و مصوبات پیشنهادی کارگروه های ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و چند دستور کار دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته