دو هفته دیگر مرگ کرونایی در ایران افزایش می یابد / ستاد
نباید اجازه سفر می داد
دو هفته دیگر مرگ کرونایی در ایران افزایش می یابد / ستاد
نباید اجازه سفر می داد

پیام طبرسی،‌ عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ، با انتقاد از «خطای راهبردی» تصمیمات این ستاد هشدار داد تا دو هفته دیگر بیمارستان‌ها اشباع وشمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا بیشتر خواهد شد گفت:خطا را نمی‌توان به مردم نسبت داد. ستاد نباید به مردم اجازه سفر می‌داد،‌ من نمی‌دانم مشاوران این افراد چه کسانی […]

دو هفته دیگر مرگ کرونایی در ایران افزایش می یابد / ستاد نباید اجازه سفر می داد

پیام طبرسی،‌ عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ، با انتقاد از «خطای راهبردی» تصمیمات این ستاد هشدار داد تا دو هفته دیگر بیمارستان‌ها اشباع وشمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا بیشتر خواهد شد گفت:خطا را نمی‌توان به مردم نسبت داد. ستاد نباید به مردم اجازه سفر می‌داد،‌ من نمی‌دانم مشاوران این افراد چه کسانی بودند که اجازه سفر به مردم داده شد./وی ادامه داد:تا دو هفته دیگر بیمارستان‌ها اشباع می‌شود و از اواخر فروردین مرگ‌ومیر هم افزایش خواهد یافت.نمی‌توان جلوی این روند را گرفت.خانواده‌ ها به صورت دسته‌جمعی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند./متاسفانه با عادی‌سازی شرایط تعداد بیماران افزایش می‌یابد و کادر درمان که اکنون خسته است با این سیل بیماری مواجه می‌شود. تمام تخت‌های بیمارستان مسیح دانشوری پر شده است.

پیام طبرسی،‌ عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ، با انتقاد از «خطای راهبردی» تصمیمات این ستاد هشدار داد تا دو هفته دیگر بیمارستان‌ها اشباع وشمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا بیشتر خواهد شد گفت:خطا را نمی‌توان به مردم نسبت داد. ستاد نباید به مردم اجازه سفر می‌داد،‌ من نمی‌دانم مشاوران این افراد چه کسانی بودند که اجازه سفر به مردم داده شد.

وی ادامه داد:تا دو هفته دیگر بیمارستان‌ها اشباع می‌شود و از اواخر فروردین مرگ‌ومیر هم افزایش خواهد یافت.نمی‌توان جلوی این روند را گرفت.خانواده‌ ها به صورت دسته‌جمعی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند.

متاسفانه با عادی‌سازی شرایط تعداد بیماران افزایش می‌یابد و کادر درمان که اکنون خسته است با این سیل بیماری مواجه می‌شود. تمام تخت‌های بیمارستان مسیح دانشوری پر شده است./رکنا

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
روز قدس روز فریاد مسلمانان بر سر اسرائیل است