دو وزارتخانه توافق کردند؛ ادغام مسابقات دانش‌آموزی با المپیاد استعدادهای برتر

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است