رئیس جمهور برای انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران دستور عاجل بدهد/ تقدیر از نامه سازمان بازرسی برای انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهر آفتاب

رئیس جمهور برای انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران دستور عاجل بدهد/ تقدیر از نامه سازمان بازرسی برای انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهر آفتاب

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری تهران با اشاره به آسفالت ریزی در خیابانها و معابر شهر تهران گفت: شهرداری تهران بعد از چندین سال چاله ها و آسفالت های نامناسب را به سازی می کند که جای تقدیر دارد اما در برخی نقاط که خودرو سنگینی عبور می کند، موجهایی ایجاد شده که از شهرداری تهران می‌خواهم نسبت به اصلاح زیرسازی و مسایل مهندسی و همچنین رعایت شیوه های صحیح در آسفالت ریزی این محدوده ها، اقدام لازم را انجام و بررسی لازم را انجام دهند.

وی از اعلام موضع سازمان بازرسی کل کشور در خصوص انتقال نمایشگاه بین المللی تهران تقدیر کرد و گفت: نامه ای که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه، درباره انتقال نمایشگاه بین المللی تهران به شهر آفتاب برای کاهش آلودگی هوا به ریاست جمهوری ارسال کردند جای تشکر دارد.

وی از این سازمان خواست این‌ موضوع‌ را تا حصول نتیجه از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگیری قرار دهد.

پیرهادی افزود: همانطور که در نامه هم به آن اشاره کردند، این موضوع زیادی ایجاد میکند و جان شهروندان را به خطر می اندازد؛ اگر خودروی امدادی بخواهد خود را به ساکنان اطراف نمایشگر برساند با مشکل مواجه می شود.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تقاضا دارم رییس‌جمهور برای انتقال این نمایشگاه به منظور نجات جان شهروندان، دستور عاجل بدهند.

وی ادامه‌داد: فکر نمیکنم رییس جمهور بخواهد جان احدی از شهروندان به خطر بیافتد و یا جانشان را از دست بدهند.

رئیس جمهور برای انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران دستور عاجل بدهد/ تقدیر از نامه سازمان بازرسی برای انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهر آفتاب