راهکار حل مسئله ناترازی گاز کشور / تکلیف دولت در تامین گاز چیست؟

با شروع فصل سرما موضوع ناترازی گاز هر سال، به موضوع اصلی تامین انرژی کشور تبدیل می‌شود. برخی دلیل این ناترازی را عدم مصرف صحیح گاز توسط صنایع و منازل می‌دانند و برخی دیگر نبود ذخایر گازی کافی. نگرانی که وجود دارد در این بابت است که در زمستان سال جاری، ناترازی به کمبود گاز منجر شود.

مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، درباره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در حوزه کاهش ناترازی گاز در کشور، گفت: برای کاهش ناترازی گاز در کشور در برنامه هفتم به صنایع انرژی بر مانند فولاد، مس و پتروشیمی‌ها اجازه داده می‌شود منابع مالی خود را در میادین گازی جدید سرمایه‌گذاری کنند و دولت نیز مکلف خواهد شد؛ گاز تولید شده جدید را به خود این صنایع اختصاص دهد تا مشکل قطعی گاز آنها رفع شود، البته سرمایه‌گذاری صنایع انرژی‌بر در این حوزه با نظارت وزارت نفت قانونی خواهد بود.

راهکار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای کاهش ناترازی گاز

این نماینده مجلس شورای اسلامی به مصوبه کمیسیون تلفیق برای حل مشکل ناترازی در زمان اوج مصرف هم اشاره کرد و افزود: برای حل مشکل ناترازی در زمستان نیز باید ذخیره‌سازی را افزایش داد، به همین منظور در برنامه هفتم به دولت تکلیف شده از طریق منابع داخلی خودش و جذب منابع بخش خصوصی ذخیره‌سازی را افزایش دهد چراکه طبق برنامه باید در روز ۱۲۰ میلیون مترمکعب ذخیره‌ گاز داشته باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموع احکام تدوین شده برای این مهم می‌تواند ناترازی را طول برنامه حل کند، ضمن آنکه برای حل این معضل در کوتاه مدت باید بهینه‌سازی را جدی گرفت البته به‌یقین اگر مردم در این بخش سرمایه‌گذاری کنند به منافع مالی خوبی خواهند رسید، این منفعت از طریق حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و گواهی‌های صرفه‌جویی که دولت از آنها به طور تضمینی خریداری می‌کند ایجاد می‌شود.