راه اندازی اولین بندر تخصصی در منطقه ویژه پارسیان برای صادرات و واردات مواد معدنی

راه اندازی اولین بندر تخصصی در منطقه ویژه پارسیان برای صادرات و واردات مواد معدنی

مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان به بازار خبر داد
راه اندازی اولین بندر تخصصی در منطقه ویژه پارسیان برای صادرات و واردات مواد معدنی

علامه مدیرعامل منطقه وِیژه پارسیان، در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی اورسیا، گفت: بندر پارسیان اولین بندر تخصصی در کشور است که برای صادرات و واردات مواد معدنی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.