رسیدن به «تکامل» از مسیر «اختلاف»

هادی نوروزی- سردبیر امروز در جامعه ما بیش از هر جامعه دیگری شاهد اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه مردم در موضوعات مختلف هستیم که نمونه عینی آن، همین انتخابات هشتم تیر ماه بود که به دلیل عدم توافق مردم بر روی یک گزینه خاص، به دور دوم کشیده شد. اختلاف نظر مردم نشان دهنده آن […]

هادی نوروزی- سردبیر
امروز در جامعه ما بیش از هر جامعه دیگری شاهد اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه مردم در موضوعات مختلف هستیم که نمونه عینی آن، همین انتخابات هشتم تیر ماه بود که به دلیل عدم توافق مردم بر روی یک گزینه خاص، به دور دوم کشیده شد. اختلاف نظر مردم نشان دهنده آن است که تفکر غالبی در کشور وجود ندارد و این تکثر افکار است که بیش از هر چیز در سطح جامعه دیده می شود که البته در نوع خود چیز بدی نیست و می تواند موجب رشد، تکامل و در نهایت پیشرفت جامعه شود. شاید برخی بگویند تفکر غالب همان ۶۰ درصدی است که در انتخابات شرکت نکردند اما واقعیت چیز دیگری است چراکه در میان آن دسته از افرادی که در انتخابات شرکت نکردند نیز اختلاف نظر و دیدگاه بسیار است. لذا نباید با عینک بدبینی به این ماجرا نگاه کنیم چراکه می دانیم انسان ها از نظر فکری و تربیتی مثل هم نیستند و هرکس متناسب با محیط زندگی اش و سطح علم و آگاهی اش دارای دیدگاه و تفکر مستقل و متفاوتی است اما مهم آن است که بتوانیم با هم گفتگو کنیم و تفاوتهای نظری و تفکری خود را در مسیر کنکاش قرار دهیم و اینجاست که مطالعه، جستجو، تحقیق و تفکر عمیق به کمک ما می آید و در نهایت می توان با بهره گیری از کنکاش بیشتر از مسیر اختلاف به تکامل و پیشرفت رسید. امید آنکه در این فرصت باقی مانده تا برگزاری دور دوم انتخابات بتوانیم با کنکاش و تحقیق بیشتر به انتخابی دقیق برسیم که نتیجه آن کمک به توسعه و تعالی کشور باشد.