رشد ۲۰۰ درصدی کالا‌های ترانزیت خارجی و داخلی به مقصد گمرکات کرمانشاه