رشد ۳۸۷ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی در «وتعاون»

شرکت بیمه تعاون که با نماد «وتعاون» در فرابورس ایران فعال است، گزارش فعالیت خود را مربوط به پایان تیرماه منتشر کرده که براساس آن این شرکت در چهار ماهه نخست امسال ۷۵۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون تومان حق بیمه تولید کرده و ۳۳۴ میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان هم خسارت پرداخت کرده است.

این در حالی است که کل خسارت پرداختی این شرکت تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ برابر با ۱۶۷ میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان بود.

بیشترین حق بیمه تولید شده در این شرکت در این مدت مربوط به رشته شخص ثالث اجباری با سهم ۳۷ درصدی (معادل ۲۸۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان) بوده است
بعد از این رشته نیز، بالاترین سهم حق بیمه تولید شده مربوط به رشته‌های درمان با سهم ۱۹ درصدی و زندگی غیراندوخته‌دار با سهم ۱۳ درصدی (به ترتیب ۱۴۰ میلیارد و ۷۱۶ میلیون تومان و ۹۷ میلیارد و ۴۳۱ میلیون تومان) بوده است.

با این حال این گزارش فعالیت نشان میدهد که ۳۹ درصد از خسارت پرداخت شده در این شرکت مربوط به رشته تکمیلی درمان (برابر با ۱۳۱ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان) بوده است.

بعد از رشته درمان، رشته‌های زندگی غیراندوخته‌دار با سهم ۱۸ درصدی (معادل ۶۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان) و شخص ثالث با سهم ۱۷ درصدی (برابر با ۵۷ میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان) بوده‌اند.

همچنین این گزارش نشان می‌‎دهد که «وتعاون» در اولین ماه از تابستان امسال، ۳۳۳ میلیارد و ۷۵۹ میلیون تومان حق بیمه تولید و ۱۰۳ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان هم خسارت پرداخت کرده است.

این در حالی است که حق بیمه تولید شده این شرکت در تیرماه سال گذشته برابر با ۷۶ میلیارد و ۹۵۸ میلیون تومان و خسارت پرداختی هم برابر با ۳۷ میلیارد و ۹۱۹ میلیون تومان بود.

نوشته رشد ۳۸۷ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی در «وتعاون» اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.