رمپ های ورودی و خروجی بزرگراه یادگار امام ایمن سازی شد

محمد حسین کریمی معاون حمل و نقل ترافیک با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت بحث ایمنی در ورودی و خروجی های بزرگراه یادگار امام که نقش مهمی درهدایت جریان ترافیک مناطق شمالی شهر تهران دارند عملیات ایمن سازی و تعبیه کاشن تانک در نقطه شروع حفاظهای طولی کناری و میانی و نیز دماغه های ورودی و خروجی بزرگراه یادگار امام (ره)انجام شد.

وی با اشاره به اینکه عدم دید مناسب رانندگان در زمان حجم ترافیک و همچنین شب احتمال حوادث رانندگی را در این نقطه ایجاد می کرد، افزود: اجرای این طرح ضمن بالا بردن ضریب ایمنی و هدایت مناسب خودروها موجب بهبود عملکرد بزرگراه و جلوگیری از انحراف مسیر خودروها در بزرگراه می شود.

معاون حمل و نقل ترافیک در ادامه افزود: بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته و نیز پیشینه سرقت تجهیزات ایمنی در این معبر بزرگراهی در شهریور ماه سالجاری نسبت به تعبیه و نصب ۱۵ عدد کاشن تانک در نقاط حادثه خیز بزرگراه یادگار امام اقدام شده است.

نوشته رمپ های ورودی و خروجی بزرگراه یادگار امام ایمن سازی شد اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.