روند افزایشی بارداری در رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اصلاح برخی گزاره‌های باروری در کشور، گفت: با اصلاح گزاره‌ها، بارداری در رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال افزایشی شد.

روند افزایشی بارداری در رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر صابر جباری در نشست خبری روایت سلامت در دولت مردمی، گفت: در حوزه جوانی جمعیت، وزارت بهداشت پیشرو است و تاکنون ۱۹ جلسه با این موضوع داشتیم و بیش از ۹۰ درصد تکالیف قانونی خود را عملیاتی و اجرایی کردیم.

وی افزود:در این راستا، گزاره‌های باروری را اصلاح کردیم؛ به عنوان مثال پیش از این بارداری بالاتر از ۳۵ سال را خطرناک می‌دانستند اما بارداری بالاتر از ۳۵ سال منعی ندارد و تنها برخی مادران نیاز به مراقبت بیشتر دارند.

وی افزود: شیب نزولی TFR با این اقدامات کاهشی شد و الگوی باروری به سمت تغییر رفت و سال ۱۴۰۱ تولد فرزندان سوم ۲.۵ درصد افزایش یافت و با اصلاح گزاره‌ها بارداری در رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال افزایشی شد. البته سایر دستگاه‌های فرهنگساز هم باید در کنار ما قرار گیرند و در عین حال امتیازات اقتصادی هم در نظر گرفته شود و بهتر اجرایی شود.

جباری ادامه داد: اکنون ۱۰۳ مرکز درمان ناباروری سطح ۳ داریم که نیمی از آنها دولتی است. ذیل قانون جوانی جمعیت مراکز سطح ۲ هم باید راه‌اندازی شود که تاکنون حدود ۴۰ مرکز راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: از طرفی ۹۰ درصد خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفت. خدمات پیشگیری از ناباروری نیز به زودی در نظام شبکه ادغام می‌شود و نمی‌گذاریم زوجین تاخیر در باروری داشته باشند و جهت درمان به سنین بالاتر نرسند که درمان سخت شود.