روند تدریجی افزایش دمای هوا تا یکشنبه هفته آینده

به گزارش افق کرمانشاه، و به گزارش اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، روند آرام افزایش دمای هوا در اغلب نقاط استان ادامه خواهد داشت.

نوشته روند تدریجی افزایش دمای هوا تا یکشنبه هفته آینده اولین بار در افق کرمانشاه | ofoqkermanshah.ir. پدیدار شد.