ریخت و قیافه حامد بهداد قبل از شروع بازیگری

ریخت و قیافه حامد بهداد قبل از شروع بازیگری

تصویری از دوران جوانی منتشر شده است. این بازیگر ۴۹ ساله در تهران به دنیا آمد اما به خاطر شغل پدرش در نیشابور و بعد مشهد بزرگ شده است.

ریخت و قیافه حامد بهداد قبل از شروع بازیگری

افشای دلیل ازدواج نکردن “حامد بهداد”

حامد بهداد بازیگر مطرح ایرانی که هواداران زیادی در بین نسل جوان دارد از دلیل مجرد بودنش پرده برداشت.

حامد بهداد در مصاحبه ای با این سوال مواجه شد که چرا ازدواج نمی کنید؟

او در پاسخ گفت :
به نظر من ازدواج یک روش صحیح برای زندگی است ، اما با سبک زندگی من در این روزهایی که هستم هماهنگ نیست.

دوست دارم ازدواج کنم و صاحب فرزند شوم امان الان شرایط برای این موضوع مناسب نیست.

بهداد با این متن ادبی پاسخش را پایان داد : در هیچ کجا از این شهر ، هیچ کور سویی از دوست داشتن در یک حریف و همراه نمی بینیم …