رییس شورای سیاستگذاری ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در استان کرمانشاه: درحال بررسی بهترین گزینه ممکن برای معرفی به عنوان مدیریت ارشد استان هستیم

به گزارش روزنامه باختر، رییس شورای سیاستگذاری ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در استان کرمانشاه گفت: برای بررسی و یافتن بهترین گزینه ممکن برای مدیریت ارشد استان، قطعا جلسات منظمی را در ستاد مرکزی استان برگزار خواهیم کرد. منصور سرمست با رد هر گونه شایعه در خصوص معرفی افرادی برای تصدی مناصب مدیریتی استان، تاکید کرد: […]

به گزارش روزنامه باختر، رییس شورای سیاستگذاری ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در استان کرمانشاه گفت: برای بررسی و یافتن بهترین گزینه ممکن برای مدیریت ارشد استان، قطعا جلسات منظمی را در ستاد مرکزی استان برگزار خواهیم کرد.

منصور سرمست با رد هر گونه شایعه در خصوص معرفی افرادی برای تصدی مناصب مدیریتی استان، تاکید کرد: هنوز هیچ شخص یا اشخاصی از سوی ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در استان برای تصدی مناصب کلیدی کرمانشاه منجمله استانداری این کهن دیار، به دفتر مرکزی دکتر پزشکیان در تهران معرفی نشده است و البته جلسات ما برای بررسی موضوع و رصد شایستگان برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده میشود برخی از افراد معروف به «مجاهدین روز شنبه» درحال برگزاری جلسات محفلی هستند و تحرکاتی را برای قبولاندن گزینه های مدنظر خود به دکتر پزشکیان آغاز کرده اند، گفت: طبیعی است، افرادی که روز آخر به جمع یاران دکتر پزشکیان پیوسته اند، میخواهند خود را نشان دهند، اما هرگونه جلسات خارج از ستاد مرکزی، محفلی است و تصمیمات آن هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.

سرمست یادآور شد: متاسفانه می بینیم که این افراد برای محوریت خود دست به هر اقدام خلاف وحدتی در استان میزنند و در واقع عامل نفاق هستند.

رییس شورای سیاستگذاری ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در استان کرمانشاه گفت: من بار دیگر این پیروزی ارزشمند مردم در انتخابات را به تک تک آنها تبریک عرض میکنم و تاکید دارم که برگزاری هرگونه جلسات محفلی خارج از ستاد مرکزی برای معرفی مدیران آینده استان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.