زمان پرداخت معوقات ۶ ماهه پرستاران اعلام شد

زمان پرداخت معوقات ۶ ماهه پرستاران اعلام شد

زمان پرداخت معوقات ۶ ماهه پرستاران اعلام شد

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: تا دو هفته آینده بر اساس منابعی که سازمان برنامه و بودجه در اختیار وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت قرار می‌دهد معوقات پرستاران کشور پرداخت می‌شود.