سازماندهی کودتاها پایه ثابت سیاست‌های آمریکا و انگلیس است

سازماندهی کودتاها پایه ثابت سیاست‌های آمریکا و انگلیس است

امروز سالروز ی ننگین آمریکایی – انگلیسی در سال ۱۳۳۲ است. روزی که دولت ملی محمد مصدق با مداخله و طراحی دولت‌های و آمریکا و عوامل داخلی‌ آنها سرنگون شد.

در همین خصوص ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (شنبه) ۲۸ مرداد ماه در صفحه خود در شبکه اجتماعی «ایکس» به زبان انگلیسی نوشت: ۷۰ سال پیش یک دولت ملی در ایران با کودتای مورد حمایت آمریکا و انگلیس، سرنگون شد.

وی حمایت از دیکتاتورها، مداخله در امور داخلی کشورها، سرکوب جنبش‌های آزادیخواهانه و سازماندهی و طراحی کودتاها را از اصول و پایه‌های سیاست‌های آمریکایی و انگلیسی خواند که به کرات توسط این کشورها تکرار می‌شود.

سازماندهی کودتاها پایه ثابت سیاست‌های آمریکا و انگلیس است1