سازمان صمت کرمانشاه رتبه اول بهبود فضای کسب و کار و پنجره
واحد سرمایه گذاری را کسب کرد
سازمان صمت کرمانشاه رتبه اول بهبود فضای کسب و کار و پنجره
واحد سرمایه گذاری را کسب کرد

سرویس کرمانشاه _ سازمان صمت استان کرمانشاه امسال توانست به عنوان دستگاه برتر در زمینه صدور مجوز سرمایه گذاری در بین سایر دستگاههای استان شناخته شود. به گزارش کردپرس؛ این سازمان با ثبت ۱۳۱۰ درخواست، با مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و پیش بینی ۱۹۰۰۰ نفر اشتغال توانست به عنوان دستگاه برتر در زمینه […]

سازمان صمت کرمانشاه رتبه اول بهبود فضای کسب و کار و پنجره واحد سرمایه گذاری را کسب کرد

سرویس کرمانشاه _ سازمان صمت استان کرمانشاه امسال توانست به عنوان دستگاه برتر در زمینه صدور مجوز سرمایه گذاری در بین سایر دستگاههای استان شناخته شود.

به گزارش کردپرس؛ این سازمان با ثبت ۱۳۱۰ درخواست، با مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و پیش بینی ۱۹۰۰۰ نفر اشتغال توانست به عنوان دستگاه برتر در زمینه صدور مجوز سرمایه گذاری در بین سایر دستگاههای استان شناخته شد.

محسن دارابی؛ رییس سازمان صمت کرمانشاه با بیان مطلب فوق افزود: همچنین این سازمان  توانست در بخش  سرمایه گذاری خارجی با جذب سرمایه ای بالغ بر ۹۲/۵ میلیون یورو برای اشتغال ۱۲۵۰ نفر جهت تولید پنل های خورشیدی مجوز صادر نماید.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در بخش عملکرد سامانه دادور(ثبت شکایات متقاضیان) این سازمان حائز رتبه عالی شد و نیز در بخش عملکرد سامانه یاور(درخواست مشاوره و راهنمایی) رتبه عالی را کسب نمود.

 به همین منظور لوح تقدیری از سوی استاندار کرمانشاه به  مدارابی؛رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اعطا نمود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
شاهین کرمانشاه با برد پر گل از لیگ دسته یک خداحافظیکرد