سازمان لیگ حواب پرسپولیس را داد

سازمان لیگ حواب پرسپولیس را داد

میلاد ، را در بازی با ذوب‌آهن و ادامه رقابت‌های لیگ همراهی خواهد کرد.

با توجه به تمدید معافیت این بازیکن که بر اساس قوانین نظام وظیفه عمومی صورت گرفت و صدور نامه برای سازمان لیگ فوتبال ایران، این بازیکن، پرسپولیس را در ادامه مسابقات همراهی خواهد کرد.

سرلک