ساعات برگزاری انتخابات نظام پرستاری افزایش یافت

  • lira card

زمان اخذ آرای ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری از ساعت ۷ صبح لغایت ۲۰ روز جمعه ۷ مهرماه سال جاری، اعلام شد.

ساعات برگزاری  انتخابات نظام پرستاری افزایش یافت

به گزارش وبدا، پیش تر، زمان اخذ آرای ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری از سوی سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت و رییس ستاد اجرایی مرکزی ششمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های شهرستان‌ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری، از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۹ عصر روز جمعه مورخ ۷ مهر ماه سال جاری اعلام شده بود.

با توجه به درخواست ستادهای اجرایی برخی از دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مبنی بر تغییر ساعت آغاز و پایان اخذ رای و همپوشانی آن با شیفت‌های صبح، عصر و شب، ساعت اخذ رای در سراسر کشور از ساعت ۷ صبح لغایت ۲۰ روز جمعه مورخ ۷ مهرماه سال جاری اعلام شد.