ساماندهی10واحد غیرفغال و نیمه فعال و بدون تولید دستاورد مهم شیلات استان تهران در سالجاری

مدیر شیلات و امور آبزیان استان تهران با اشاره به پیشگامی شیلات استان تهران در سطح کشور گفت: این استان با تولید سالانه 46 میلیون قطعه ماهی زینتی برای چندمین سال متوالی در جایگا دوم کشور در تولید
 این محصول قرار گرفته است در 9 ماه سالجاری بیش از 88درصد تولیدات ماهیان زینتی استان تحقق پیدا کرده است.
به گزارش فر نیوز     به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، نوراله حسینی مدیریت شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با بررسی اهداف  شاخص های شیلات در سال 1402گفت: 235 اشتغال جدید در سال گذشته  و59 نفر در سال جاری در حوزه شیلات استان با فعالیت های صورت گرفته این مدیریت ایجاد شده است.که اشتغال مستقیم در شیلات استان تهران به بیش از 2860نفر می رسد.

وی هم چنین به تشریح اهداف این مدیریت در سال جاری پرداخت و گفت: ساماندهی10واحد غیرفغال ونیمه فعال و بدون تولید از جمله امور مهم شیلات در سالجاری بود وتا کنون 8 واحد از طرح غیر فعال شیلاتی استان  فعال سازی شده است. وبه چرخه تولیدبرگشتند.که پیش بینی میشود در راستای تحقق اهداف شیلات استان در تولید ماهیان خوراکی به 9000تن ودر تولید ماهیان زینتی نیز بیش از  48 میلیون قطعه برسیم. البته این رقم بدون احتساب ماهیان قرمز یا گلی شب عید در نظر گرفته شده است.

حسینی با تاکید بر پیگیری ارتقا سرانه مصرف آبزیان توسط شیلات استان تهران گفت: متوسط سرانه مصرف ماهی درجهان25کیلوگرم ودر کشورما درحال حاضر14کیلو گرم است و در استان تهران نیز 11کیلو گرم است؛ با اینکه هنوز تا رسیدن به مصرف سرانه کشور فاصله داریم اما کمک ومساعدت مردم وسایرمسئولین را میطلبد تا در راستای ارتقا سلامت جامعه نیز بتوانیم شاهد رشد مصرف سرانه آزیان در استان تهران باشیم.که ارتقا وافزایش مصرف سرانه علاوه برارتقاسلامت جامعه میتواند در افزایش تولید وتوسعه آبزی پروری در استان نیز موثر باشد.

 

پیشنهاد فر نیوز
برگزاری سمینار آموزشی «مسئولیت اجتماعی – خیر همگانی» برای مدیران ارشد ادارات استان در اداره کل استاندارد استان کرمانشاه