سد سلیمانشاه در شهرستان سنقر و کلیایی سرریزکرد
سد سلیمانشاه در شهرستان سنقر و کلیایی سرریزکرد

در پی بارش های اخیر؛ بارش باران در روزهای اخیر موجب پر شدن حجم سد سلیمانشاه در شهرستان سنقر و کلیایی و سرریز شدن آن شد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید تکذیب "توییت اختصاص پول به نمایندگان"؛ هیچاعتباری در اختیار نمایندگان مجلس قرار ندارد

در پی بارش های اخیر؛

بارش باران در روزهای اخیر موجب پر شدن حجم سد سلیمانشاه در شهرستان سنقر و کلیایی و سرریز شدن آن شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بازبینی ۴۲ هزار و ۴۶۲ دستگاه خودرو‌ سنگین در مراکز معاینهفنی