سرمایه‌گذاری در ایران با صندوق ضمانت توسعه/ تعدیل بازار لوازم خانگی در دستور کار است/پیشخوان

سرمایه‌گذاری در ایران با صندوق ضمانت توسعه/ تعدیل بازار لوازم خانگی در دستور کار است/پیشخوان

مهمترین تیتر‌های یکشنبه ۲۹ مرداد به بیان مسائلی همچون تسهیل سرمایه گذاری در ایران با صندوق ضمانت توسعه، بحران تولید خودروهای برقی پیش روی وزیر، تعدیل بازار لوازم خانگی در دستور کار است، سایه ریسک سیستماتیک در بورس، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

روزنامه ابرار اقتصادی

روزنامه اسکناس

روزنامه اقتصاد آینده

روزنامه اقتصاد پویا

روزنامه اقتصاد ملی

روزنامه امروز

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه شروع