سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تولید برق هسته ای امکان پذیر شد

سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تولید برق هسته ای امکان پذیر شد

جزئیاتی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛
سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تولید برق هسته ای امکان پذیر شد

دولت می تواند از طریق سازمان انرژی اتمی نسبت به تأمین مالی طرح های نیروگاههای برق اتمی با استفاده از سرمایه گذاری خارجی و داخلی نسبت به تولید برق هسته ای اقدام کند.

به گزارش بازار، بر اساس بند ت تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب اهداف میان مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید شیوه نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.