سعید کریمی: تله کابین گرگان مجوز ارزیابی ندارد

  • lira card

سلامت نیوز: هر چند استاندار گلستان طی روزهای اخیر اعلام کرده که تله کابین گرگان تمام مجوزهای لازم را کسب کرده است و با حضور رییس جمهور افتتاح خواهد شد، اما سعید کریمی مدیرکل کمیته ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفت وگو با "سلامت نیوز" گفت که این پروژه هنوز موافقت دفتر ارزیابی را ندارد و تاکنون هیچگونه پاسخی دریافت نکرده است. با اینهمه اگاهان می گویند چرا پس از گذشت سه جلسه و مشکلات متعدد این پروژه که از زبان استادان دانشگاه منابع طبیعی گرگان بر آنها تاکید شده و قابل حل نیز نیستند این کمیته مخالفت خود را به طور صریح با آن اعلام نمی کند؟! آیا فشار و لابی در این باره دست مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست" را بسته است؟!

سعید کریمی: تله کابین گرگان مجوز ارزیابی ندارد

به گزارش سلامت نیوز هنوز مدت زیادی از سومین جلسه "کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست" برای بررسی "مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی" طرح تله کابین ناهارخوران نگذشته است؛ جلسه ای که در آن، طرح تله کابین ناهارخوران و "گزارش مطالعات ارزیابی" طرح، مورد بررسی قرار گرفت و چون دارای ایرادهای اساسی بود از سوی این کمیته پاسخ موافقت دریافت نکرد.

با اینهمه خبری به نقل از علی محمد زنگانه استاندار گلستان در روزهای اخیر در فضای مجازی پیچید که "تله کابین ناهارخوران گرگان تمام مجوزهای لازم را کسب کرده و قرار است با حضور رییس جمهور افتتاح شود."

تکذیب خبر

سعید کریمی مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفت وگو با "سلامت نیوز" گفت که پروژه تله کابین ناهارخوران گرگان هنوز موافقت "کمیته ارزیابی محیط زیستی" سازمان حفاظت محیط زیست را ندارد.

او در پاسخ به این پرسش خبرنگار سلامت نیوز که "استاندار گلستان اعلام کرده که پروژه تله کابین ناهارخوران تمام مجوزهای لازم را کسب کرده و قرار است با حضور رییس جمهور افتتاح شود؛ آیا شما چنین موافقتی را به آنها اعلام کرده اید؟" گفت:« کمیته ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور تا امروز نظر خود را با گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی تهیه شده اعلام نکرده است.»

شنیده ها حاکی است در آخرین نشست این کمیته که در روزهای هفته گذشته با حضور مسوولان گلستان و استادان دانشگاه منابع طبیعی گرگان برگزار شد مشکلات این پروژه اعلام شده است؛ مشکلاتی که اغلب آنها به هیچ ترتیبی امکان تغییر ندارند مگر اینکه جانمایی پروژه تغییر کرده و به نقطه دیگری منتقل شود.

به گفته متخصصان محیط زیست، همین که برای یک طرح، 3 مرتبه جلسه کمیته ارزیابی تشکیل شده و باز همچنان، مسائل پرابهام و علمی در آن باشد و پاسخی از سوی این کمیته نگرفته است به معنای آسیب زا و غیرعلمی بودن آن طرح در جانمایی و دیگر مولفه هاست. اما معلوم نیست چرا این موضوع به صراحت از سوی این کمیته اعلام نمی شود.

شهروندان گلستان و بسیاری از کنشگران محیط زیست کشور، حالا از خود می پرسند « آیا اعلام پیش از موعد و بدون گرفتن موافقت کمیته ارزیابی "طرح تله کابین گرگان" می تواند به این معنا باشد که موافقت و یا قول پشت پرده و یا فشار غیرمتعارف و غیرقانونی برای گرفتن موافقت سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد که بالاترین مقام اجرایی یک استان – که طبعا راس قوه مجریه و اجراکننده قانون است- پیش از نهایی شدن این طرح و خارج از چهارچوب قانونی، اینهمه با اطمینان خبر از افتتاح آن داده است؟! »