سقف ارزی تولیدکنندگان صنعت رنگ و رزین حذف می‌شود

سقف ارزی تولیدکنندگان صنعت رنگ و رزین حذف می‌شود

سقف ارزی تولیدکنندگان صنعت رنگ و رزین حذف می‌شود

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان رنگ و رزین سقف تخصیص ارز بود که با مجوزهای اخذ شده از وزارت صمت، سقف تخصیص ارز برای تولیدکننده داخلی حذف می‌شود.