سود سرشار برخی فروشگاه‌های پروتئینی از پوست مرغ!
سود سرشار برخی فروشگاه‌های پروتئینی از پوست مرغ!

جدا از زشتی این موضوع که در سال۹۲ مرغ کیلویی ۶ هزار تومان بود و اکنون در سال۹۹ پوست مرغ به این قیمت فروخته می شود، برآوردی که درادامه می آید نشان می دهد چندان هم نباید از اینکه پوست مرغ کیلویی ۶۰۰۰تومان توسط فروشندگان مرغ به فروش می رسد، تعجب کرد.  در یک بررسی […]

جدا از زشتی این موضوع که در سال۹۲ مرغ کیلویی ۶ هزار تومان بود و اکنون در سال۹۹ پوست مرغ به این قیمت فروخته می شود، برآوردی که درادامه می آید نشان می دهد چندان هم نباید از اینکه پوست مرغ کیلویی ۶۰۰۰تومان توسط فروشندگان مرغ به فروش می رسد، تعجب کرد.

 در یک بررسی از چند سوپرپروتئین گوشت مرغ و گوسفند مشخص شد که این پوست مرغ و چربیهای آنها به واسطه هایی فروخته می شود که این اقلام را برای تولید برخی موادآرایشی و بهداشتی استفاده می کنند، حال بماند که استاندارد تولید برخی مواد آرایشی و بهداشتی در سایرکشورها به چه صورت انجام می گیرد ولی در یک محاسبه ساده هر مرغ ۲کیلوگرمی در هنگام پاک کردن پوست و سایر قسمتهای غیرقابل مصرف خوراکی تقریبا معادل نیم کیلو ضایعات دارد.

به عبارتی در یک فروش روزانه ۱۰۰۰ کیلوگرم این عدد تقریبا۲۵۰ کیلوگرم در روز می شود، که سهم پوست مرغ از هرنیم کیلو تقریبا یک پنجم ضایعات مرغ یعنی۱۰۰ گرم در هر کیلوگرم است که با اختصاص سهم ۵۰کیلوگرم پوست مرغ درروز این عدد به بیش از۱۵۰۰ کیلوگرم درماه می رسد.

وقتی هرکیلوگرم پوست مرغ ۶۰۰۰تومان به فروش می رسد، به عددی معادل ۹ میلیون تومان درماه می رسیم آنهم تنها از محل پوست مرغ که اگردرآمد فروش سایرضایعات مرغ را به عدد فوق اضافه کنیم حدود۱۵میلیون تومان تنها از محل ضایعات مرغ سهم فروشندگان آن می شود.

درواقع داستان این است که کل پول عملا هنگام خرید مرغ پاک نشده از مردم اخذ می شود ودر هنگام تمیز کردن مرغ به آنها بازگردانده نمی شود و مجدد این ضایعات بافروش میلیونی ضایعات مرغ به جیب فروشندگان آن سرازیر می شود./خبرانلاین

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
همایش پرچمداران بصیرت در جوانرود برگزارشد