سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه برگزار شد

سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه برگزار شد

 

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار)سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه درسال جاری به ریاست دکتر محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه و با حضور معاونان استاندار، جانشین سپاه حضرت نبی اکرم صلی الله، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و سایر مدیران عضو در سالن شهید سلیمانی برگزار و مهمترین اولویت های توسعه استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری شد.

دستور کار سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان عملكرد بودجه( پروژه‌هاي ملي، استاني ويژه و استاني) استان در پايان سال ۱۴۰۲ و گزارش آخرين وضعيت پيگيري مصوبات مهم و نيمه‌تمام سفر استاني مقام معظم رهبري به استان، بررسي و تصويب پروژه‌هاي عمراني از محل اعتبارات مسئوليت اجتماعي وزارت نفت و همچنین گزارش عملكرد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي ذيل آن، طي سال ۱۴۰۲ و در پایان نیز ارائه آخرین وضعیت بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود که مورد بحث، بررسی و تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت