سپاه چند گام جلوتر از طراحان ایجاد نا امنی در ایران

سپاه چند گام جلوتر از طراحان ایجاد نا امنی در ایران

معاون روابط کل صبح امروز در آیین‌تجلیل از خبرنگاران که در نیروی زمینی سپاه برگزار شد، اظهار داشت: کارکرد نزسا تأثیر لحظه‌ای و آنی ندارد به عبارت دیگر اگر برخی مباحث از وضعیت محرمانگی خارج شود، مردم از پیش بینی‌ها و کارهای اطلاعاتی که این نیرو داشته و باعث شده تا امنیت در مرزهای کشورمان برقرار شود، بیشتر مطلع می‌شوند.

وی‌افزود: نیروی زمینی سپاه همواره چند گام جلوتر از طراحان ایجاد نا امنی در ایران بوده و این هم بواسطه اقداماتی بوده که در ۱۰ سال اخیر در این نیرو انجام شده است.

سپاه چند گام جلوتر از طراحان ایجاد نا امنی در ایران

رمضان شریف افزود: اقدامات اطلاعاتی و پیش بینی‌های نیروی زمینی سپاه باعث شد تا داعش که قرار بود تا مرزهای کشورمان پیش بیاید موفق نشود و طرح آنها با شکست مواجه شد و همین طور در اغتشاشات سال گذشته که چنانچه تمهیدات این‌نیرو نبود، باید شاهد اتفاقاتی دیگری می‌بودیم.

معاون روابط کل سپاه تاکید کرد: کارهایی که نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی هم چون شمال غرب و جنوب شرق انجام می‌دهد اقداماتی بسیار مهم و تأثیر گذار بوده که باید در معرفی این اقدامات در رسانه‌ها فعالیتی بیشتر از آنچه تاکنون صورت گرفته، انجام شود؛ از زمان قاجار و پهلوی به اندازه‌ای که امروز در مناطق مرزی کشورمان امنیت برقرار است، تسلط نداشتیم.