سیر نوسانی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

سیر نوسانی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

سیر نوسانی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

بازار بورس کشورهای اروپایی معاملات امروز را با روند نوسانی آغاز کردند.

به گزارش بازار، ‌شاخص‌های اصلی بازار سهام کشورهای اروپایی امروز سه‌شنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۳ معاملات خود را با سیر نوسانی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با افت ۰.۱ درصدی در سطح ۴۶۵ واحد و شاخص «دکس ۴۰» بورس آلمان نیز با افزایش ۰.۱ درصدی در سطح ۱۶,۴۲۸ واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۰.۴ درصد کاهش ارزش به ۷,۴۸۵ واحد و شاخص «ام‌آی‌بی ۳۰» بورس ایتالیا با ۰.۲ درصد رشد به ۲۹,۸۸۷ واحد رسیدند.

همچنین شاخص «ایبکس ۳۵» بورس اسپانیا با ۰.۴ درصد افزایش ارزش به ۱۰,۲۱۴ واحد و شاخص «کک ۴۰» بورس فرانسه با رشد ۰.۲ درصدی نسبت به دیروز در سطح ۷,۳۵۰ واحد قرار گرفتند.

از سوی دیگر، نرخ برابری یورو/ دلار هم اکنون با ۰.۱ درصد کاهش در سطح ۱.۰۸۲۰ واحد قرار دارد.