شاخص دو میلیون واحد را پس گرفت / بورس با رشد تقاضا همراه شد

در یک ساعت ابتدایی، شاخص کل با افزایش بیش از ۵۹۶۸ واحدی به ۲,۰۰۵,۱۷۷ واحد رسیده و شاخص هم‌وزن با رشد ۳۷۸۸ واحدی همراه بوده است. در این ساعات از بازار شاهد رشد تقاضا نیز هستیم.

Capture