شاهکارجدید شبکه من و تو! / شبکه من و تو: رضا شاه پسر هیچ کس بود!

شاهکارجدید شبکه من و تو! / شبکه من و تو: رضا شاه پسر هیچ کس بود!

حتی مجریان هم بر بی‌ اصل و نسبی رضا خان اذعان دارند و سؤال‌شان این است که پدر و مادر وی چه کسانی بودند؟

حجم ویدیو: 1.06M
|
مدت زمان ویدیو: 00:00:12