شایعه‌سازانِ افزایش قیمت بنزین شفاف بگویند هدفشان چیست

 شایعه‌سازانِ افزایش قیمت بنزین شفاف بگویند هدفشان چیست

در نشست خبری گفت: موضع دولت درباره در دو سال گذشته بارها به طور شفاف از سوی مراجع مختلف دولتی اعلام شده و هیچ موضع متفاوتی نبوده است.

وی اظهار کرد: وقت آن است شایعه سازانی که در طول گذشته ذهن مردم را مستمرا آزرده کرده و در دل مردم دلهره ایجاد کرده‌اند، بیایند و به طور شفاف بگویند هدفشان از این شایعه‌ سازی‌ها چیست.

سخنگوی دولت بیان کرد: یک بار برای همیشه این شایعه سازان پاسخگوی مردم و افکار عمومی باشند.

حجم ویدیو: 1.57M
|
مدت زمان ویدیو: 00:00:31