شرایط واکسن کرونا برای کودکان !
شرایط واکسن کرونا برای کودکان !

برخی از واکسن ها در حال حاضر برای ۱۶ ساله ها در حال تست و آماده سازی است. چند شرکت نیز مطالعه روی واکسن برای ۱۲ ساله ها را به پایان رسانده اند و بزودی آن ها را منتشر می کنند./اگر این مطالعات موفقیت آمیز باشد، نوجوانان کم سن و سال نیز می توانند واکسیناسیون […]

شرایط واکسن کرونا برای کودکان !

برخی از واکسن ها در حال حاضر برای ۱۶ ساله ها در حال تست و آماده سازی است. چند شرکت نیز مطالعه روی واکسن برای ۱۲ ساله ها را به پایان رسانده اند و بزودی آن ها را منتشر می کنند./اگر این مطالعات موفقیت آمیز باشد، نوجوانان کم سن و سال نیز می توانند واکسیناسیون را شروع کنند البته در صورتی که امکان تامیین فراهم باشد. بسیاری از واکسن ها در حال حاضر برای افراد ۱۸ سال به بالا آماده هستند./مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری مطابق آنچه که انتظار میرفت روز پنجشنبه رهنمودهایی را در مورد روشهایی که برای کسانی که به طور کامل علیه ویروس کرونا واکسینه شده اند، ایمن می دانند، منتشر نمی کنند. سخنگوی آژانس در بیانیه ای که روز چهارشنبه ارسال کرد گفت که این راهنما “نهایی نشده است”./محققان از کودکان بزرگتر شروع کردند، زیرا آن ها معمولا به واکسن ها شبیه بزرگسالان پاسخ می دهند. آزمایش گروه های جوان حتی پیچیده تر است، زیرا ممکن است به دوز دیگری نیاز داشته باشند یا پاسخ های متفاوتی داشته باند./دکتر جیمز کمپبل متخصص اطفال از دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند گفت: “کودکان فقط بزرگسالان کوچک نیستند. هرچه جوان تر باشید احتمال اینکه اوضاع متفاوت باشد بالاتر است.”/محققان از کودکان بزرگتر شروع کردند، زیرا آن ها معمولا به واکسن ها شبیه بزرگسالان پاسخ می دهند. آزمایش گروه های جوان حتی پیچیده تر است، زیرا ممکن است به دوز دیگری نیاز داشته باشند یا پاسخ های متفاوتی داشته باند.

این به سن کودکان بستگی دارد اما بسیاری از نوجوانان ممکن است خیلی زود شرایط آن را به دست آورند. برخی از واکسن ها در حال حاضر برای ۱۶ ساله ها در حال تست و آماده سازی است. چند شرکت نیز مطالعه روی واکسن برای ۱۲ ساله ها را به پایان رسانده اند و بزودی آن ها را منتشر می کنند. اگر این مطالعات موفقیت آمیز باشد، نوجوانان کم سن و سال نیز می توانند واکسیناسیون را شروع کنند البته در صورتی که امکان تامیین فراهم باشد. بسیاری از واکسن ها در حال حاضر برای افراد ۱۸ سال به بالا آماده هستند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
خلاصه بازی بادران 0 - هوادار 2 + فیلم

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری مطابق آنچه که انتظار میرفت روز پنجشنبه رهنمودهایی را در مورد روشهایی که برای کسانی که به طور کامل علیه ویروس کرونا واکسینه شده اند، ایمن می دانند، منتشر نمی کنند. سخنگوی آژانس در بیانیه ای که روز چهارشنبه ارسال کرد گفت که این راهنما “نهایی نشده است”.

محققان از کودکان بزرگتر شروع کردند، زیرا آن ها معمولا به واکسن ها شبیه بزرگسالان پاسخ می دهند. آزمایش گروه های جوان حتی پیچیده تر است، زیرا ممکن است به دوز دیگری نیاز داشته باشند یا پاسخ های متفاوتی داشته باند.

دکتر جیمز کمپبل متخصص اطفال از دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند گفت: “کودکان فقط بزرگسالان کوچک نیستند. هرچه جوان تر باشید احتمال اینکه اوضاع متفاوت باشد بالاتر است.”

محققان از کودکان بزرگتر شروع کردند، زیرا آن ها معمولا به واکسن ها شبیه بزرگسالان پاسخ می دهند. آزمایش گروه های جوان حتی پیچیده تر است، زیرا ممکن است به دوز دیگری نیاز داشته باشند یا پاسخ های متفاوتی داشته باند.

همچنین دکتر سارا لانگ، استاد اطفال دانشگاه درکسل گفت: “هیچ سوالی وجود ندارد. ما می خواهیم کودکان را ایمن سازی کنیم.”

لانگ افزود: “بعید است که بتوانیم بدون ایمن سازی کودکان از حمایت جامعه برخوردار شویم. این حلقه اتصال همه چیز، به نوعی عادی شدن ایت.”

شرکت های فایزر و مدرنا انتظار دارند اواخر امسال مطالعات را روی کودکان ۱۱ سال به پایین شروع کنند./رکنا