شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در ارزیابی مدیران ارشد وزارت نیرو در گروه برتر کشور قرار گرفت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خبر داد: ارزیابی داخلی وزارت نیرو (همایش مدیران ارشد) برای دومین سال متوالی در مهرماه ۱۴۰۲ و براساس عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکتهای آب و فاضلاب استانی انجام شد. به گزارشباختر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه؛ رضا داودی اظهار کرد: شاخصهای این […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خبر داد: ارزیابی داخلی وزارت نیرو (همایش مدیران ارشد) برای دومین سال متوالی در مهرماه ۱۴۰۲ و براساس عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکتهای آب و فاضلاب استانی انجام شد.

به گزارشباختر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه؛ رضا داودی اظهار کرد: شاخصهای این ارزیابی براساس متد کارت امتیازی متوازن (BSC) در چهار محور: ذینفعان کلیدی، مالی، فرایندهای کلیدی و آموزش و یادگیری و در مجموع به تعداد ۶۵ شاخص با مشارکت دفاتر تخصصی شرکت مهندسی ابلاغ شد.

وی افزود: فرایند ارزیابی در ۴ مرحله خودارزیابی، ارزیابی اولیه عملکرد، ثبت اعتراض و ارایه مستندات تکمیلی و بررسی مستندات تکمیلی و رسیدگی به اعتراضات از تاریخ ۱۵/ ۰۷/ ۱۴۰۱ شروع و در ۱۲/ ۰۹/ ۱۴۰۱ به پایان رسیده است.

داودی عنوان کرد: فرایند مذکور با مشارکت مستقیم ۳۸ نفر ارزیاب در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ۳۴ نفر مسئول ارزیابی در شرکت های زیرمجموعه انجام شده است. دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بعنوان مجری و راهبر فرایند مذکور وظیفه هماهنگی، نظارت و جمع بندی فرایند را به عهده داشته است.

وی تصریح کرد: بر اساس نتایج بدست آمده، شرکت های آب و فاضلاب در ۴ گروه طبقه بندی شده اند که گروه اول شرکت هایی با درصد تحقق بالای ۹۵ درصد هستند، به طوری که تنها ۷ شرکت در کل کشور این جایگاه را به خود اختصاص داده اند و شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با تحقق ۹۵.۱۳ درصد امتیازات در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ در گروه اول کشوری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه ضمن قدردانی از زحمات کلیه پرسنل شرکت، خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۱ با حدود ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل، از رتبه ۱۹ به رتبه ۷ کشوری ارتقا یافت.