شماره ۲۳۹ میلکان منتشر شد ، تبریک به گروه رسانه ای میلکان !!

 

به  گزارش فر نیوز   کانال  ایتا  گروه رسانه ای میلکان در پستی اعلام کرد  ،  شماره ۲۳۹ میلکان منتشر شد نسخه دیجیتال شماره ۲۳۹ میلکان را از لینک زیر دانلود کنید https://www.milkanonline.ir/wp-content/uploads/2023/08/میلکان-239.pdf با میلکان همراه باشید

فرنیوز ضمن  تبریک  به  انتخاب  سرکار  خانم  فرنگیس صفری به  جهت  انتخاب  به عنوان برگزیده  رسانه های ایران   برای  ااین  گروه  فعال  آرزوی  موفقیت می کند