شوک بزرگ به پرسپولیسی‌ها در آستانه بازی با تراکتور

شوک بزرگ به پرسپولیسی‌ها در آستانه بازی با تراکتور

در روزهای اخیر برای چندمین بار حساب باشگاه پرسپولیس بسته شد تا این باشگاه کماکان با مشکلاتی در این زمینه روبرو شود.

گفته می‌شود؛ بسته شدن حساب باشگاه به دلیل بدهی مالیاتی این باشگاه است و در صورت رفع این بدهی، حساب باشگاه پرسپولیس باز خواهد شد.

بسته شدن حساب پرسپولیس در ماه‌های اخیر اتفاق تازه‌ای نیست و به دفعات مختلف و به دلایل گوناگون حساب باشگاه پرسپولیس بسته شده است و حالا باید دید که چه زمانی حساب باشگاه باز خواهد شد.

پرسپولیس