شیون بانوان شهرستان دالاهو در مراسم عزای شهید جمهور

کلهرنیوز:بانوان شهرستان دالاهو با حضور در مراسم عزاداری شهید جمهور، سید شهیدان خدمت و همرانش به شیون و عزاداری محلی پرداختند.

<div id=”98607036916″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/ywl26fb?data[rnddiv]=98607036916&data[responsive]=yes”></script></div>