صنعت اسباب بازی ظرفیت ثروت آفرین و اشتغال زایی بالایی دارد

صنعت اسباب بازی ظرفیت ثروت آفرین و اشتغال زایی بالایی دارد

محمدحسین حبیب نژاد رئیس اداره کسب و کار دفتر صنایع خلاق گفت:در ساختار جدید وزارت سمت سال گذشته دفتر صنایع خلاق تشکیل شد و به طور اختصاصی موضوع اسباب بازی و سرگرمی پرداخته شد چراکه حاکمیت و دولت تصمیم گرفت به اسباب بازی مانند دیگر صنایع مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: صنایع خلاق در کشور مورد توجه قرار گرفته و به طور عام شناخته شده نیست اما صنعتی اشتغال زا و ارزش افزوده است و در کشور های منطقه به خوبی به آن توجه می شود و در ایران نیز به تازگی وزارت صنعت ،وزارت فرهنگ ،وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر ارگان ها محفلی تشکیل شده است که صنایع خلاق را پیگیری کنیم.

حبیب نژاد عنوان کرد: در یک سال گذشته صنعت اسباب بازی اقدامات سازنده ای صورت گرفته است و با اقداماتی که انجام شود و صنعت اسباب بازی یک صنعت هویت ساز،ثروت آفرینی اشتغال زایی بالایی دارد و می تواند رشد و تولید ثروت توسعه بدهد‌.

رئیس اداره کسب و کار دفتر صنایع خلاق وزارت صمت اظهار کرد: صنعت اسباب بازی دستگاه‌های بسیاری را متولی دارد و بیش از ۲۲ دستگاه،ارگان،سازمان تصمیم گیر بوده اند اما به بحث تولید توجه نمی شد اما با تشکیل دفتر خلاق بحث ساماندهی واحد های اسباب بازی را آغار کرده ایم و تعداد تولیدکنندگان را بررسی کرده ایم و در حال ساماندهی است.

حبیب زاده توضیح داد:به دلیل اینکه صنعت اسباب بازی اتحادیه صنفی ندارد و اطلاعت متمرکزی ندارد و با نامه نگاری های صورت گرفته مجوز تشکیل اتحادیه را دریافت کردیم و اعلام شده است که اتحادیه مخصوص تولید کنندگان است و اتاق اصناف با تشکیل اتحادیه مخصوص تولیدکنندگان صنعت اسباب بازی موافقت کردند و با دستور وزیر قطعی شد و از شنبه مراحل قانونی آن انحام خواهد شد.

رئیس اداره کسب و کار دفتر صنایع خلاق وزارت صمت بیان کرد: این موضوع در صنعت اسباب بازی مطرح نیست که همه باید صنعتی شوند و تمام عزیزانی که در منزل کار تولیدی انجام میدهند به طور قطعی در این زنجیره ارزش افزوده قرار می گیرند و محصولات بیشتر آنها صادراتی است اما به خاطر اینکه توانایی صادرات ندارند در این زنجیره قرار نگرفتند و نتوانستند ارزش افزوده را به دست بیاورند و با تشکیل اتحادیه حتی کسانی که توانایی توسعه فعالیت خودشان را ندارند می توانند از طریق اتحادیه با توجه به ضوابط صنفی شوند و می توانند از خدمات دولت استفاده کنند.