ضرورت آسیب شناسی و اصلاح طرح های جوانی جمعیت

  • lira card

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر ضرورت آسیب شناسی، اصلاح و بازبینی طرح‌های جوانی جمعیت تاکید کرد.

ضرورت آسیب شناسی و اصلاح طرح های جوانی جمعیت

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ اصلاح، آسیب‌شناسی و بازبینی طرح‌های جوانی جمعیت بررسی شد.

علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این جلسه اظهار کرد: باید ضمن آسیب‌شناسی، اصلاح و بازبینی طرح‌های جوانی جمعیت، این برنامه با قوت بیشتر ادامه یابد.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه زایمان‌های بی‌درد در کشور پیشتاز است و اقدامات درخشانی در کارنامه خود ثبت کرده، طراحی و اجرای سیاست‌های کاربردی برای توسعه و استمرار این روند را در دستور کار قرار داد.

محمدرضا سهرابی معاون امور بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز عملکرد جلسات کمیته‌های جوانی جمعیت تا پایان سال ۱۴۰۱ را تبیین کرد و درباره عملکردهای اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توضیحاتی داد.

وی، بررسی مسائل، مشکلات و موانع در اجرای قانون و جمع‌بندی آن و طرح در قرارگاه جوانی جمعیت، انجام پایش و نظارت بر سایر کمیته‌ها و رصد مسائل و مشکلات در مسیر اجرای قانون و ارائه گزارش نتایج آن در قرارگاه، از وظایف اختصاصی کمیته رصد و پایش عنوان کرد.

سهرابی از راه‌اندازی کلینیک طب ایرانی در مرکز خدمات جامع سلامت حکیمه خبر داد و گفت: استقرار متخصص طب ایرانی و ویزیت مراجعان در خصوص طب ایرانی در باروری از جمله اقدامات این مرکز است.

افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در دو رشته فلوشیپ، ناباروری و طب مادر و جنین، بهره‌مندی از ظرفیت دورکاری برای مادران و کسر تعهدات خدمات پزشکان و پیراپزشکان به ازای هر فرزند برای ۶ ماه، از دیگر مواردی بود که معاون امور بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد.

وی در ادامه به بررسی نقاط قابل پیگیری توسط کمیته‌های قرارگاه جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: تدوین برنامه عملیاتی در راستای مفاد مرتبط با تکالیف قانونی مرتبط با کمیته و استخراج شاخص‌های برنامه، برگزاری جلسات کمیته‌ها بر اساس دستورالعمل ساختار و شرح وظایف کمیته‌ها و حضور تمامی اعضا و برنامه‌ریزی جهت رصد و پایش اجرایی سازی قانون در واحدهای تابعه معاونت‌ها برخی از این موارد است.