ضرورت ترویج و استفاده از طب ایرانی

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

ضرورت ترویج و استفاده از طب ایرانی

ضرورت ترویج و استفاده از طب ایرانی

دکتر جباری با بیان اینکه اصول ششگانه حفظ سلامتی پایه طب ایرانی و مبتنی بر پیشگیری و در یک کلام سبک زندگی سالم است بر ترویج و تبیین و استفاده بیشتر از این طب غنی تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی حیات، دکتر صابر جباری در جلسه ادغام شیوه زندگی سالم براساس آموزه های طب ایرانی در نظام سلامت کشور که با همکاری مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس و دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه طب ایرانی ظرفیت جهانی شدن را دارد، درخصوص طرح ادغام آموزه های طب ایرانی در نظام سلامت، گفت: برنامه ادغام طب ایرانی در نظام شبکه چندسالی است که مطرح شده و سال گذشته در 15 دانشگاه علوم پزشکی کشور آغاز شد.

وی ضمن تاکید بر گسترش و تسری این برنامه در سراسر کشور، افزود: در بند 12 سیاست های سلامت ابلاغ شده مقام معظم رهبری، بر استانداردسازی و روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی، تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی، نظارت وزارت بهداشت بر ارائه خدمات طب سنتی و گیاهان دارویی، برقراری تعادل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین و اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه، تاکید شده است.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: اهداف کلی و کمی بخش سلامت در ششمین برنامه توسعه کشور بر موضوع ادغام طب ایرانی و گیاهان دارویی تاکید دارد.

دکتر جباری اظهار داشت: ماده 5 سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی نیز بر ترویج رعایت اصول شش گانه سلامت مکتب طب سنتی در میان آحاد جامعه، تاکید دارد.

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت همچنین تصریح کرد: در سند تحول دولت مردمی دولت سیزدهم، اولویت های بهداشتی وزارت بهداشت سال 1402، بند (ع) تبصره 17 قانون برنامه بودجه سال 1402 نیز بر اجرای برنامه ادغام تاکید شده است. کمیسیون اصل 90 مجلس نیز سه مرتبه برنامه ادغام طب ایرانی در نظام شبکه را مطرح کرده است.

وی گفت: برنامه ادغام طب ایرانی در نظام شبکه اولین بار به صورت آزمایشی در اردکان یزد اجرا و سال گذشته نیز در 15 دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد.

دکتر جباری، بررسی دستورالعمل کشوری ابلاغ شده در معاونت بهداشتی دانشگاه ها، تشکیل کمیته های مربوطه در دانشگاه ها، برنامه ریزی و تعامل سازنده با متخصصان طب سنتی برای ارائه محتوا و تفهیم مطالب آموزشی، آموزش های حضوری و مجازی را از جمله برنامه های پیش روی این برنامه، عنوان کرد.

وی در پایان با بیان اینکه اصول ششگانه حفظ سلامتی پایه طب ایرانی و مبتنی بر پیشگیری و در یک کلام سبک زندگی سالم است بر ترویج و تبیین و استفاده بیشتر از این طب غنی تاکید کرد.