طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود

در نشست هفته جاری کمیسیون اقتصادی؛
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود

اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسات این هفته خود طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهند کرد.

به گزارش بازار، جلسات کمیسیون اقتصادی در هفته جاری مجلس برگزار می‌شود و دستور کار این کمیسیون در این هفته به شرح زیر است:

سه شنبه (۲۸ آذر)
– ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه (۲۹ آذر)
– جلسه کمیسیون درخواست بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی.