طرح تعطیلی شنبه ها تصویب خواهد شد

طرح تعطیلی شنبه ها تصویب خواهد شد

، عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز درمورد طرح تعطیلی شنبه ها که در مجلس مطرح شده است، گفت: مدتی است که این پیشنهاد در کمیسیون شوراها مطرح شده است و اخیرا نیز رای گیری در این باره صورت گرفته است که تعدادی از نمایندگان با مخالف بودند.

وی تاکید کرد: اما در کلیت، رویه این پیشنهاد و طرح تعطیلی شنبه ها روشن و مثبت است. بنابراین پیش بینی می کنم که با این اوصاف باتوجه به اینکه کلیت این طرح یکبار رای آورده است، بار دیگر نیز رای خواهد آورد و تصویب خواهد شد.

صالحی دارانی در ادامه توضیح داد: با تعطیل شدن شنبه ها صرفه جویی انرژی ازجمله برق و گاز و حامل های انرژی و … صورت می گیرد و ازطرف دیگر چنین طرحی به دلیل اینکه کشورهای خارجی روز شنبه تعطیل هستند و ما مبادلات تجاری با آن ها داریم، مشکلات مربوط به ناهماهنگی روزهای تعطیل کشور ما با سایر کشورها برطرف خواهد شد.

طرح تعطیلی شنبه ها تصویب خواهد شد

*طرح تعطیلی شنبه ها موجب صرفه اقتصادی و هماهنگی اجتماعی خواهد شد

این عضو کمیسیون شوراها در مجلس افزود: همچنین دولت نیز در راستای این طرح، پیشنهاد داد که ساعت کاری این روز که قرار است تعطیل شود در روزهای کاری دیگر تقسیم شود. به این معنا که بخشی از ساعت کاری کم و بخشی نیز اضافه شود.

وی گفت: همانطور که تاکید شد این طرح صرفه اقتصادی بسیار زیادی از جهات مختلف برای کشور دارد و همچنین ازنظر اجتماعی نیز موجب پیشرفت جامعه و متعادل سازی جامعه از لحاظ فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

صالحی دارانی تصریح کرد: لازم به تاکید است ازآنجا که کلیت این طرح یکبار تصویب شده است، مجدد رای خواهد آورد. این طرح تغییرات خاصی نداشته است و در کمیسیون شوراها و فرهنگی در حال بررسی است و احتمال دارد که پس از رسیدگی به برنامه هفتم توسعه به مرحله رای گیری برسد.

عضو کمیسیون شوراها در مجلس درانتها ادامه داد: بنابراین طی یک ماه آینده اتفاق خاصی برای این طرح نخواهد افتاد. زیرا اکنون درحال بررسی برنامه هفتم توسعه هستیم و به تعطیلات تابستانی مجلس نیز نزدیک می شویم. لذا رای گیری این طرح به مهرماه موکول خواهد شد.